OPROEP BESTUURSVERKIEZINGEN

 Aan de leden van de sp.a-afdeling Tienen

 Op  16 november 2016 kiest onze afdeling een nieuw bestuur. Vanaf 19 tot 21 uur kan u uw stem komen uitbrengen in de zaal van cafe Ascott, Aarschotsesteenweg 82 3300 Tienen. Gelieve uw lidkaart van 2016 mee te brengen.
 Wij doen bij deze een warme oproep aan al onze leden om zich kandidaat te stellen!
 Kandidaat bestuursleden kunnen meer informatie hieronder terugvinden.

 Op 30 november 2016 vanaf 20u (eveneens in cafe Ascott) bent u uitgenodigd voor een volgende Algemene Ledenvergadering waar het nieuwe bestuur zich zal voorstellen en waar u gevraagd zal worden het nieuwe uitvoerend bestuur te bevestigen. Zie hieronder voor de volledige agenda.

Over de bestuursverkiezingen:
 Gemeenteraadsleden en OCMW raadsleden zijn statutair lid van het bestuur. Daarnaast dient eenzelfde aantal plus 1 uit de leden bijverkozen worden in het bestuur. Zodoende behouden de niet-raadsleden steeds een meerderheid in het bestuur.
 - Elk lid van sp.a Tienen dat op 1 november 2016 in orde is met hun lidmaatschap voor 2015 en 2016 kan zich kandidaat stellen
 Ter info het uittreksel uit de statuten hieromtrent (artikel 8 §2 3de punt):
 “zijn verkiesbaar: de leden aangesloten bij de Afdeling die, de eerste dag van de maand van de bestuursverkiezingen, ten minste daadwerkelijk 2 jaar zijn aangesloten en in orde zijn met de betaling van hun lidgeld voor de laatste 2 jaren”
 - Gelet op de huidige samenstelling van onze fracties kunnen 12 leden bij in het bestuur verkozen worden.
 - Indien er 12 kandidaturen of minder zijn, worden deze automatisch verkozen en zullen geen verkiezingen worden georganiseerd. Wij vragen u onze website (http://tienen.s-p-a.be/) en Facebookpagina (sp.a Tienen) in het oog te houden hiervoor.
 - Kandidaturen moeten worden ingediend bij de voorzitter en dit tot uiterlijk 14 november 2016
 o per email naar spa.tienen@gmail.com
 o per post: sp.a Tienen, De Scheper 7, 3300 TIENEN
 Vermeld aub steeds uw naam, adres en geboortedatum 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 30 november 20u (cafe Ascott)
  1) verslag vorige Algemene ledenvergadering
  2) financiëel verslag
  3) voorstelling nieuw bestuur en voorlegging bevestiging nieuw uitvoerend bestuur
  4) Tijdslijn gemeenteraadsverkiezingen 2018
 5) Varia, politieke actualiteit

 Alle data nog even op een rij:
 Tot en met 14 november 2016: indienen kandidaturen bestuur bij de voorzitter
 16 november 2016 : stembus bestuur 19-21u (zaal cafe Ascott, Aarschotsesteenweg 82 3300 Tienen)
 30 november 2016: algemene ledenvergadering 20u (zaal cafe Ascott, Aarschotsesteenweg 82 3300 Tienen)

verkiezingen_KsE36SB.jpg