Optreden van Billy&Bloomfish. Organisatie: Curieus Evere met L'Entrela asbl en Rock Oasis
Inkom leden Curieus: €12
Inlichtingen bij Suzy Dietz op 0484/168 887