Is uw pensioen die naam nog waard? Of is het een appeltje voor de dorst en kan u er niet van leven? Zijn de pensioenen nog betaalbaar? Kom alles te weten over uw pensioen op onze infoavond.

Brussels parlementslid Hannelore Goeman leidt de avond in. jan Cornillie maakt de balans op van het federale regeringsbeleid. Tot slot geeft Hilde Duroi de visie van het ABVV op de toekomst van de pensioenen.

Medewerkers van de pensioendienst van Socialistische Mutualiteit Brabant zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

info: bcomer@parlement.brussels