Tijdens onze huisbezoeken in de Koning- en Weststraat werd mobiliteit als meest prioritair aandachtspunt aangeduid. Samen met experten en de bewoners bekijken we welke concepten in Menen van toepassing zouden kunnen zijn. Uw aanwezigheid kan hiertoe bijdragen.