9u30 

Ontvangst

10u00 

Inleiding door Alain Yzermans

Voorstelling lijsten Vlaams Parlement en Kamer

Tussenkomsten en stemming

11u00

Slotspeech door lijsttrekkers Els Robeyns en Meryame Kitir

11u20

Receptie