Filip De Rynck is hoogleraar Bestuurskunde, verbonden aan de vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën van de Universiteit Gent en woont in Marke (Kortrijk). Doctor in de sociale wetenschappen en beroemd bij Vlaanderens politiek-sociologische studaxen. De Rynck schuwt de controverse niet. Zijn lessen aan de Gentse hogeschool starten merendeels als volgt: “Als je een afkeer van de politiek wilt krijgen, dan moet je maar eens een gemeenteraad bijwonen.” Hij timmerde in de jaren zeventig als wakkere burger nog aan de weg naar meer inspraak en participatie van burgers en tot op vandaag werkt hij rond burgerparticipatie, stedenbeleid, de organisatie van het binnenlands bestuur en de verhouding middenveld – overheid. Hij zoekt vooral via actieonderzoek het snijpunt tussen bestuurspraktijk en wetenschappelijk werk en begeleidde vanuit die positie tal van lokale organisaties en complexe veranderingsprocessen. In de aanschouw van de nakende lokale en provinciale verkiezingen komt hij ons verrijken met een aantal inzichten over het belang en de relevantie van lokale politiek.