Provinciaal congres: Nieuwe tijden, nieuw socialisme

Ook voor onze partij staat er de komende weken en maanden heel wat te gebeuren. Er komen twee heel belangrijke verkiezingscampagnes aan, en als socialisten gaan we de komende tijd tonen dat we er klaar voor zijn. Met onze aloude idealen hoog in het vaandel, maar met nieuwe verhalen en nieuwe recepten om die idealen ook in nieuwe tijden waar te maken.

Op ons nationaal congres, op 17 maart in Antwerpen, willen we die nieuwe antwoorden duidelijk formuleren. In de aanloop daarnaartoe gaan we de discussie aan met onze leden en onze brede achterban.

Een eerste bespreking van de congresteksten zal gebeuren op het provinciaal congres in aanwezigheid van nationaal voorzitter John Crombez en sp.a-fractieleiders Meryame Kitir en Joris Vandenbroucke.

We nodigen u daarom graag uit op een voorbereidend Vlaams-Brabants provinciaal congres op maandag 29 januari, in het Provinciehuis te Leuven.

Het congres start om 20u. Mogen we u vragen om in te schrijven via Else Vanden Broeck of telefonisch op 016/22.41.15.


Tot dan,

Mich De Winter
Provinciaal voorzitter sp.a Vlaams-Brabant

Jo Stulens
Provinciaal secretaris sp.a Vlaams-Brabant