De agenda:

  • Goedkeuring lijsten provincieraadsverkiezingen 2018
  • Programma provincieraadsverkiezingen
  • Toelichting politieke actualiteit door Inga Verhaert

Wij hopen jullie massaal te mogen ontvangen!


Hopelijk tot dan.


Sascha Luyckx, provinciaal secretaris

Inga Verhaert, provinciaal voorzitter