Wij hopen jou, samen met de vele andere militanten, vrijwilligers en sympathisanten, op het congres te mogen begroeten. Strijd jij met ons mee voor een socialere, rechtvaardigere en zorgzamere maatschappij?

De agenda:

Van 19.00u tot 20.00u

  • Aanpassing provinciale statuten en afdrachtenreglement i.f.v. nationale statuten
  • Aanpassing provinciale statuten i.f.v. nieuw kiesdecreet
  • Provincieraadsverkiezingen (timing en procedure)
  • Einde proefperiode provinciaal secretaris

Van 20.00u tot 21.00u:

  • Voorbereiding congres 17 maart (door voorzitter John Crombez)

Hopelijk tot dan!

Provinciaal secretariaat