We leggen de schepen met onze (kritische) vragen het vuur aan de schenen. Ook wij jongeren willen weten wat het bestuursakkoord betekent en welke invloed het nieuwe akkoord zal hebben op de thema's die dicht bij onze leefwereld liggen.

Zie ook hun Facebook-event