20 middenveldorganisaties roepen op om 24 februari op straat te komen om een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid te eisen. Sp.a Gent stapt mee op. Om 15u verzamelen we aan Sint-Pietersplein vanwaar we te voet naar de Stadshal wandelen. 

Met de actie wordt meer aandacht gevraagd voor oplossingen als hernieuwbare energie, goed uitgebouwd openbaar vervoer en een rechtvaardige transitie. Dat is een transitie met aandacht voor mensen in het globale Zuiden, met aandacht voor mensen hier die nu al moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, met aandacht voor vrouwen - wereldwijd zowel de eerste slachtoffers als de grootste voorvechters, en aandacht voor de werknemers die het slachtoffer dreigen te worden van de transitie. 

Meer informatie op de facebookpagina.