Inleiding door Jinnih Beels

Een urgentieplan tegen schoolse uitval

Marc Swyngedouw - rechtvaardige en brede scholen

Christine Hannes - leerkrachten ondersteunen en een stadspact voor het vakonderwijs

Fauzaya Talhaoui -  schoolloopbaan: leerlingenoriëntatie en ouderparticipatie

In dialoog

Prof. Dr. Dimo Kavadias - onderwijsspecialist VUB

Ludo Decaluwé - AMS-UAntwerpen en ex-directeur Pius X

 

Slotwoord door Marc Swyngedouw

Presentatie en Moderator: Karl Apers