Iedereen welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Muzikale opluistering door studenten muziekschool Tielt.-    Traiteur Jeroen Verstraete verzorgt de catering : Verstraetjes-burger met frietjes. info johan.braet-devisscher@telenet.be