Iedereen welkom op onze nieuwjaarsreceptie in eethuis Garnituurke met als gastspreker onze kersverse voorzitter Conner Rousseau. info : tim.van.rijckeghem1@telenet.be