Schepen Natasja ONS & OCMW-Voorzitter Johnny REWEGHS en alle sp.a mandatarissen nodigen u uit om gezellig met ons te tafelen aan democratische prijzen.