Van harte welkom op de kaas - en breughelbuffet van sp.a Knokke - Heist. 
Meer info en inschrijvingen : katrienanteunis9@outlook.com