Op donderdag 17 september 2020 hervatten we onze activiteiten in ons buurthuis De Vuist.

Deze zullen plaatsgrijpen volgens de wettelijke bepalingen inzake de corona-maatregelen. Dit wil zeggen :

  • bij het betreden van het lokaal dienen de handen te worden ontsmet
  • het dragen van een mond- en neusmasker is verplicht (behalve wanneer men neerzit in zijn/haar bubbel)
  • de stoelen staan op voldoende afstand van elkaar
  • de dranken worden bediend aan tafel.

Om 20 uur brengt Professor Hendrik Vos van de Universiteit Gent, en Europa-specialist, een voordracht over Europa en zijn instellingen.

 
Professor Vos is bekend van radio en televisie en van zijn scherpe analyses op alles wat Europese aangelegenheid betreft. Europa bepaalt meer en meer ons dagelijks leven. Dit wordt zeker een boeiende avond.

Omdat we door de corona-maatregelen slechts maximaal 30 deelnemers mogen toelaten, verzoeken we u zich in te schrijven, met vermelding van het aantal deelnemers. De eerste 30 ingeschrevenen zullen kunnen deelnemen

Hopelijk tot 17 september!

Secretaris sp.a Mariakerke.