Allen welkom op onze nieuwjaarsreceptie met gastspreker Annick Lambrecht!