Vele inwoners en zowat alle politieke partijen willen het centrum van Wetteren opwaarderen en aantrekkelijker maken. Het ontbreekt niet aan visies en interpretaties om dat doel te bereiken. Maar essentieel aan een aantrekkelijk centrum is dat het er proper bij ligt. En dat is een van de pijnpunten in Wetteren: de gemeente heeft te kampen met veel zwerfvuil , wat ergernis teweegbrengt bij zowel bezoekers als inwoners.

Uiteraard is het op de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de burger zelf om ervoor te zorgen dat zijn afval niet blijft rondslingeren, maar als dat onvoldoende gebeurt, is het aan het lokale beleid om daar rond te sensibiliseren en, indien nodig, te sanctioneren. Bovendien dient de gemeente zelf voldoende inspanning te leveren om straten, pleinen en openbare plaatsen net te houden.

Voor sp.a plus begint de heropleving van het centrum dan ook bij propere straten en pleinen en een bevolking die dat mee helpt verwezenlijken. Daarom organiseren we op zaterdag 22 september in de voormiddag een GROTE OPRUIMACTIE in het centrum van Wetteren. We starten om 9 uur aan het station (kant Spoorweglaan) en trekken dan door het centrum naar de Aard en de  Passarelle en de buurt van de nieuwe fietsbrug, waar jammer genoeg ook al heel wat zwerfvuil te vinden is.

We nodigen je van harte uit op deze actie. Wij zullen je dan ook onze voorstellen voor een netter Wetteren kenbaar maken.

Voor meer info kan je terecht bij Bilal Bruggen op 0495 54 78 23

Persbericht_opruimactie.pdf