Als socialisten vinden we het belangrijk om nauw in contact te staan met de mensen. Je kan onze mandatarissen en bestuursleden dan ook ontmoeten op onze nieuwjaarsreceptie. info : femkee_verhoyee@hotmail.com