Alle leden worden uitgenodigd op onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Voorzitster Lien Deblaere, alle Sp.a mandatarissen en het partijbestuur zien er naar uit u persoonlijk te mogen verwelkomen.

info : lien.deblaere1@telenet.be