Eind juni 2018 velde de Antwerpse rechtbank een omstreden vonnis over de syndicale acties van 24 juni 2016 in Antwerpen. Vonnis waarbij Bruno Verlaeckt, voorzitter van ABVV-regio Antwerpen, schuldig werd bevonden. Deze uitspraak bracht een zware slag toe aan de (nochtans internationaal gegarandeerde) vakbondsrechten en -vrijheid in ons land.

Daarom ook dat tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan wordt. Want dit kan niet passeren. Op woensdag 24 april zal het Antwerpse Hof van Beroep zich over dit beroep buigen. 

Het ABVV roept militanten en sympathisanten op om, net als de vorige keren, massaal solidariteit te betuigen met Bruno Verlaeckt en tegelijkertijd op te komen voor ons aller syndicale rechten. Want de criminalisering van vakbonden en syndicale acties moet stoppen.

AFSPRAAK OP WOENSDAG 24 APRIL AAN HET HOF VAN BEROEP OP DE WAALSE KAAI IN ANTWERPEN.