Alsmaar meer ouders kunnen de schoolrekening niet betalen. Veel scholen weten niet altijd hoe een gepast antwoord te bieden op deze realiteit. Ze worden geconfronteerd met een problematiek die veel verder reikt dan de schoolpoort. 

Armoedeorganisaties benadrukken nochtans dat ook scholen een belangrijke rol kunnen spelen om de signalen van armoede te (h)erkennen. Scholen staan daarbij voor de moeilijke taak om gezinnen met schulden te helpen, ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren dezelfde kansen krijgen én ondertussen ook zelf een financieel gezonde organisatie te blijven.

Deze studiedag focust op de problematiek van onbetaalde schoolfacturen en geeft concrete tips over hoe scholen en leerkrachten op een correcte en menselijke manier kunnen omgaan met schulden. Iedereen welkom!

PROGRAMMA
13:30 Onthaal
14:00 Verwelkoming door Hannelore Goeman, Brussels parlementslid sp.a
14:10 Getuigenissen: Karlien Tiebout, directeur Vier Winden Basissschool Molenbeek en een ervaringsdeskundige armoede
15:00 Johan van Biesen, VZW SOS schulden op school: hoe omgaan met onbetaalde schoolrekeningen
15:40 Vragen en bemerkingen
16:00 Einde