“De kastaar van de Brugse Poort” is een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt door de sp.a-afdeling van de Brugse Poort aan een persoon, een groep personen, een organisatie, …, die in de positieve zin iets betekent of heeft betekend voor de Brugse Poort. 

De Jury: De voorgedragen kandidaten worden, samen met de motivering van de indieners voorgelegd aan een onafhankelijke jury, bestaande uit mevrouwen Margriet Bruggeman en Ingrid Ligtvoet, en de heren Frank Beke, Machar Van Geyt, Freek Neyrinck en Rik Ryckaert.

De prijsuitreiking van de kastaar vindt plaats op zaterdag 14 januari 2017 om 14u tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de ontmoetingsplek “De Koer” (vroegere zaal Meibloem), Meibloemstraat 86. 

Naar goede gewoonte wordt de kastaartrofee geschonken door de bekende Gentse kunstenaar Jan Desmarets.