Het bestuur van sp.a Gent roept de wijkafdelingen op aan te sluiten bij de actie van sp.a De Dokken om op 19 september een buurt of straat in hun wijk op te kuizen in het kader van de World Cleanup Day (zelfde als de Gentsche Gruute Kuis) Hesjes, grijpers, handschoenen enz ... kunnen worden besteld  bij mooimakers.be (de trekker in België).

Hoe je de actie coronaproof kunt organiseren vind je hier!

Laat aan sp.a gent (coördinator Gent Raf raf.burm@telenet.be - De Dokken Joachim bodere.joachim@gmail.com) of je wijkafdeling weten wanneer je aan deze actie meedoet.

Registreer je actie op https://mooimakers.be/worldcleanupday2020 en bestel het materiaal.

Bezorg ons ook fotomateriaal dat we via de website en de sociale mediakanalen kunnen verspreiden.