Leden 22

Parlementair medewerker

Vlaams volksvertegenwoordiger

Adjunct provinciaal secretaris sp.a Oost-Vlaanderen

Ambtenaar Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU

Adjunct van de directie/stafmedewerker stad Gent, dept. Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

sociaal agoog (gepensioneerd)

Kandidaat Europees parlement (2de opvolger)

Consulent communicatie dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren stad Gent

Kabinet Pascal Smet - Brussel

Provinciaal secretaris sp.a

leerkracht volwassenonderwijs

Studiedienst en Internationale Zaken Vrijzinnig Humanisten

Districtraadslid In Wilrijk, Docent Diversiteit, DJ en Gerechtelijk vertaler.