Leden 9

Communicatiedienst sp.a

Communicatie

vrachtwagenchauffeur

Districtsburgemeester Borgerhout en nationaal ondervoorzitter sp.a

Studiedienst en Internationale Zaken Vrijzinnig Humanisten