Zorg moet een basisrecht zijn voor iedereen, verankerd in de grondwet. De juiste zorg voor wie er nood aan heeft op het moment dat ze nodig is. Dat is zorgzekerheid. Dat is waar sp.a wil voor gaan.

Vlaanderen beleeft op dit moment een zorgcrisis. In de jeugdzorg, in de voorzieningen voor mensen met een handicap, in de psychische gezondheidszorg: overal worden mensen in nood afgewimpeld en op een wachtlijst gegooid. 

Als iemand een been breekt, zegt niemand: 'Sorry, de plaatser is op.' Waarom vinden we dat dan wel normaal als een kind met een zware depressie kampt of een werknemer afstevent op een burnout? Waarom vinden we dat wel normaal als ouders geen geschikte opvang vinden voor hun zwaar gehandicapt kind? 

sp.a wil van zorg een 100 procent afdwingbaar recht maken. Om de ernst van de zorgcrisis te duiden en om ons politieke werk te verbeteren aan de hand van concrete verhalen, verzamelen we op deze pagina getuigenissen. Op die manier willen de druk op de regering opvoeren en zelf inspiratie opdoen om met vragen en voorstellen naar het parlement te gaan. 

Hebt u zelf een verhaal of een getuigenis over problemen in de zorgsector, aarzel dan niet om ze met ons te delen via uwzorgzekerheid@s-p-a.be. We contacteren u snel. 


Lees hier ons uitgebreider standpunt over zorgzekerheid.