Om de twee jaar maken artsen en specialisten afspraken met de ziekenfondsen om de tarieven vast te leggen voor verschillende soorten raadplegingen. Die afspraken worden vastgelegd in conventies. Volgt de arts de conventie, dat weet de patiënt waar hij aan toe is en betaalt hij enkel het remgeld, zonder extra kosten.