Zusterorganisaties en links

FOS
FOS is een solidariteitsorganisatie die wereldwijd strijdt voor het recht op waardig werk en sociale bescherming. Samen met haar socialistische achterban zet FOS zich dagelijks in om organisaties te versterken, hun draagvlak te vergroten en een progressieve tegenmacht op te bouwen. Die organisaties verenigen mensen in onzekere leefomstandigheden die het samen opnemen voor hun arbeidsrechten en hun recht op gezondheid.


Zij-kant
zij-kant is een sociaal-culturele beweging die gespecialiseerd is in gender en gelijke kansen v/m. Als progressieve vrouwenbeweging voeren wij campagne en organiseren we laagdrempelige activiteiten om mensen te sensibiliseren en aan te zetten tot actie. Via ons interactieve educatief aanbod delen we informatie met een divers publiek. Op korte termijn wil zij-kant zo de emancipatie van vrouwen en mannen realiseren en komen tot een evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de maatschappij.


Curieus
Curieus is een progressieve culturele inspiratiefabriek die maatschappelijk geëngageerd durft te zijn. We willen mensen de ruimte geven om elkaar te ontmoeten en initiatieven versterken die dat reeds doen. Omdat ontmoeting betrokkenheid creëert, solidariteit versterkt en wederzijds respect verdiept. En buurten op die manier warmer maakt, mensen milder. We geloven sterk in cultuur, in haar meest diverse en verrassende vorm, als vitaal bindmiddel hiervoor.


Jongsocialisten
Jongsocialisten is de onafhankelijke jongerenbeweging van de Socialistische Partij Anders (sp.a). Jongsocialisten streeft vanuit socialistische visie naar een sociaal rechtvaardige, democratische en solidaire samenleving. In die samenleving krijgt iedereen gelijke kansen en kan iedereen die kansen ook waarmaken. Jongsocialisten wil hierbij jongeren betrekken, een stem geven en engageren voor deelname aan politiek in brede zin. Jongsocialisten realiseert haar doel door maatschappelijke actie en sensibilisatie, educatie, lobbying en participatie. Jongsocialisten hanteert hierbij methodieken uit het jeugdwerk. Jongsocialisten richt zich tot een breed publiek van jongeren.


PES
The Party of European Socialists (PES) brings together the Socialist, Social Democratic, Labour and Democratic Parties from all over Europe and Norway. Together with 33 full member parties and 13 associate and 12 observer parties, we fight for a better and progressive Europe.