About Astrid De Bruycker

Mijn hart ligt op die plaatsen waar mensen ongeacht hun achtergrond samenwerken aan sterke dienstverlening, aan een warme stad, aan groene en gezonde buurten. Daaraan wil ik de komende jaren werken als schepen van Gelijke kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen. Kritisch, maar positief. Altijd op zoek naar wat werkt.