About Alain Top

Alain Top is sinds 2013 burgemeester van Harelbeke en sinds 2014 Federaal Volksvertegenwoordiger. Hij deed zijn legerdienst in 1987 bij de zeemacht in Zeebrugge en werkte enkele jaren bij de politie in Harelbeke. Daarna werd hij kabinetsmedewerker bij staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Erik Derycke. Hij werkte ook voor het Centrum voor Informatica (CEVI) en bij de personeelsdienst van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid (IMOG). 

In 2007 werd hij aangesteld als schepen van Informatica en Communcatie, ICT, E-Government, Sport, Musea en Toerisme en Archief. Sinds 1 januari 2013 is Alain burgemeester van Harelbeke en voorzitter van de Conferentie van Burgemeesters in regio Kortrijk. Daarnaast was Alain binnen de Harelbeekse sp.a afdeling ondervoorzitter van 1995 tot 2000 en vervolgens voorzitter van 2001 tot en met 2006.

Sinds 2014 zetelt Alain in de commissie Defensie als vast lid. Hier focust hij op personeelszaken en op legeraankopen. Alain focust ook op openbare ambt en zetelt als plaatsvervangend lid in de commissie Infrastructuur.