About Arno Pirolo

Arno Pirolo is gemeenteraadslid voor sp.a Halle en één van de jongste leden van onze partij. Hij is niet alleen jong en ambitieus, maar daarnaast ook sterk sociaal geëngageerd. Hoog tijd dus om een blik te werpen op de man achter de politicus...

Levensloop

Arno Pirolo werd geboren in Halle op 1 augustus 1995 als zoon van een Lembeekse vader met Italiaanse roots en een Buizingse moeder. Hij doorliep zijn middelbare school in het Heilig Hart & College Halle en studeerde Maatschappelijk Werk aan de Odisee Hogeschool in Brussel. Op driejarige leeftijd gingen zijn ouders definitief uit elkaar, waarna hij grotendeels opgevoed werd door zijn grootmoeder. 

In 2014 ontmoet hij op de "Aprilvissenkermis" van schepen Marc Snoeck zijn vriendin en huidige levenspartner Lynn De Proft, waarmee hij sinds 2017 samenwoont.

Sinds 2018 is hij werkzaam als bemiddelaar bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

Eerste stapjes in de Halse politiek

In 2012 treedt Arno Pirolo toe tot de partij sp.a. In 2013 wordt hij bestuurslid van sp.a Halle en de Lembeekse onderafdeling van de partij. In 2017 wordt hij in opvolging van Valerie Hamelryck verkozen tot partijsecretaris, politiek secretaris en persverantwoordelijke. Onder zijn invloed werkt sp.a Halle aan een sterke actieve aanwezigheidspolitiek, ten einde zo dicht mogelijk bij de Halse burger te staan. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 stond hij voor de allereerste keer op een lijst en raakte hij met een uitzonderlijk hoge score van 628 voorkeurstemmen meteen verkozen tot gemeenteraadslid. Iets wat geen enkele socialist hem ooit al had voorgedaan. 

Socialist in hart en nieren

Arno Pirolo is niet alleen geëngageerd binnen de partij, maar ook binnen de socialistische beweging als geheel. In 2015 wordt hij ondervoorzitter van de S-Plus Bond "Achiel Van Acker", waarmee hij meteen het jongste bestuurslid ooit is van de socialistische seniorenvereniging. In datzelfde jaar wordt hij eveneens voorzitter van de Halse Jongsocialisten en sluit hij zich aan als vrijwilliger bij de Socialistische Vrouwen.

In 2017 start hij samen met Danny Sibiel de uitgedoofde Curieus-werking opnieuw op, wat onmiddellijk een succesverhaal wordt. De organisatie neemt heel wat initiatieven en komt regelmatig in de pers, waardoor haar naambekendheid sterk toeneemt. Het spreekt voor zich dat dit bijdraagt aan de gunstige uitstraling van de hele socialistische beweging.

Voor en door het volk

Wie Arno kent, weet dat hij een echte volksmens is die dicht bij de mensen staat. Hij heeft niet alleen een luisterend oor voor iedereen die hier nood aan heeft, maar is daarnaast eveneens actief in tal van Halse verenigingen en organisaties.

Zo is hij onder meer secretaris van Black Eagle Halle, een sportclub waar krijgskunsten zoals kung fu en kempo beoefend worden, en vrijwilliger bij Halle Events en EOS, de verenigingen die de organisatie van grote evenementen zoals "Halle Schaatst" en de "Stroppenconcerten" voor hun rekening nemen. Daarnaast is hij eveneens actief bij Kermis Hondzocht en de Lembeekse Soldatenclub "Congo", twee organisaties die in het hart schuilen van menig Lembekenaar. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat hij door heel wat Hallenaren beschreven wordt als "een duiveltje-doet-al" die steeds voor iedereen klaar staat. 

Sociale initiatieven

Arno zou Arno niet zijn mocht hij geen initiatieven opstarten ten voordele van allerlei goede doelen. Zo organiseerde hij samen met Black Eagle Halle reeds een zomerstage met verschillende vechtsportdisciplines, waarvan de opbrengst integraal geschonken werd aan organisaties zoals "Kom op tegen Kanker" en de vzw "Ziekte van Verneuil in België" (ZVB). Daarnaast richtte hij samen met Curieus Halle een pannenkoekenbak in ten voordele van de vzw Poezensnoetje, een organisatie die zich ontfermt over achtergelaten kittens in de Zennevallei.

Dit is echter slechts het begin, daar hij reeds liet uitschijnen dat er nog veel meer gelijkaardige projecten zullen volgen in de toekomst. Het spreekt voor zich dat dit nog heel wat van zijn werkkracht zal vergen, maar om het met zijn eigen woorden te zeggen: 

"Socialisme beleef je met je hart en voer je uit met je handen".