About Bieke Moerman

4 jaar was ik aan de slag als schepen van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Vergunningen en Huisvesting. Sinds januari zetel ik als gemeenteraadslid en zetel ik als provincieraadslid in de Commissies "Landbouw en plattelandsbeleid" en "Natuur, Milieu en Mobiliteit".