About David Geerts

Persoonlijke gegevens


Naam: Geerts
Voornaam: David
Geboortedatum : 17 april 1975
Nationaliteit: Belg
Geboorteplaats: Puna (India)
Burgelijke staat: ongehuwd
Adres: Langendijk 46 - 2222 Itegem

Opleiding 

Middelbare opleiding:

1987 - 1993
Studierichting : Humaniora, Latijn - Wiskunde
Instelling: Sint-Gummaruscollege Lier

Academische opleiding:

1993 - 1998
Studierichting: Licentiaat Politieke Wetenschappen
Instelling: Katholieke Universiteit Leuven

Eindverhandeling : Functie en macht van een BSP- en een SP-voorzitter,
geanalyseerd voor de periode 1975- ‘77 en 1995- '97.

1999 - 2001
Masters in Publiek Management
UAMS-Universitaire Instelling Antwerpen

Professionele ervaring en verantwoordelijkheden

sinds 2 januari 2013: schepen van Mobiliteit, werk, milieu in de gemeente Heist-op-den-Berg

sinds 8 juli 2004:
Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers:

*vast lid in commissies  Landsverdediging,legeraankopen, opvolging buitenlandse missies, spoorwegveiligheid, infrastructuur*plaatsvervanger in de commissie naturalisaties* lid van de werkgroep Het Belgisch fonds voor voedselzekerheid, taalevenwicht in het leger

cafébaas café Den Hosp te Heist-op-den-Berg

regiomanager Arbeid & Gezondheid
coördinatie van de mutualiteit in de gemeenten
Heist-op-den-Berg, Lier, Berlaar, Duffel, Nijlen en Putte
01/04/2001 -31/10/2002

diensthoofd dienst gezondheidszorgen, Arbeid & Gezondheid
01/10/2000 - 31/10/2001

expert armoedebeleid en gehandicaptenbeleid
Kabinet Minister Vande Lanotte
01/07/1999 - 30/09/2001

expert armoedebeleid
Kabinet Staatssecretaris Jan Peeters
01/10/1998 - 31/06/1999