About Freya Van den Bossche

Ondertussen 20 jaar geleden stond Freya op de 15de plaats op de sp-lijst voor de Gentse gemeenteraad. Omdat de toenmalige burgemeester Frank Beke haar dat gevraagd had en ze hem dat onmogelijk wou weigeren. Maar ook omdat ze in haar job als medewerkster van burgemeester Beke zag dat politiek niet louter een zaak van eindeloos vergaderen en stapels dossiers was. Zien, horen en luisteren, mededogen hebben en geloven dat een betere wereld mogelijk is, dat trok haar aan. Voor een doe-mens als Freya was het een uitgemaakte zaak: via politiek kan je wel degelijk een verschil maken voor de mensen. Ondanks deze schier onverkiesbare plaats werd Freya verkozen als gemeenteraadslid. Meer nog, ze werd schepen van Onderwijs, waarbij ze zich liet opmerken in heel Vlaanderen met haar pleidooien tegen huiswerk en voor moedertaalonderwijs voor allochtonen.

In 2003 voerde ze de sp.a-lijst aan in Oost-Vlaanderen voor het Federale Parlement. Met succes. Ze haalde meer dan 100.000 stemmen, trok diezelfde zomer naar het parlement en werd, voor ze het besefte, minister van Consumentenzaken, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling. ‘Een mondvol in vorm, niet in inhoud’, werd smalend gezegd. De weinige ervaring die ze had, gebruikte ze goed om het Kyotoplan uit het slop te halen en om de rechten van consumenten op de politieke agenda te zetten. Dat ze daarvoor het gevecht aan moest gaan met de bank-, elektriciteit- en vastgoedsector, nam ze er graag bij.

De Vlaamse verkiezingen van 2004 zorgden voor een verschuiving van bevoegdheden, waardoor ze naast consumentenzaken ook werk onder haar hoede kreeg. In 2005 volgde opnieuw een verschuiving. Ze werd vice-premier en nam begroting en consumentenzaken voor haar rekening. De uitslag van de Federale verkiezingen van 2007 viel flink tegen voor sp.a. De partij belandde op de oppositiebanken van het federale parlement waar Freya onder meer van leer trok tegen de verhoging van de hospitalisatiepremie.

Op 11 juli 2009 werd ze Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie. En dat gaf haar de kans te doen wat ze graag doet: ervoor zorgen dat mensen het vandaag beter hebben dan gisteren en morgen beter zullen hebben dan vandaag. Op de vraag of het niet allemaal erg snel ging, antwoordde ze laconiek: “Achterom kijken laat ik liever over aan historici die dat met kennis van zaken doen. En piekeren over de ‘wat als’-vraag lijkt me uiterst geschikt voor een avond tooghangen. Ik kijk liever vooruit. Kijken wat mogelijk is en hoe het beste te halen uit de kansen die er zijn.”

In 2014 wordt sp.a Vlaams en federaal opnieuw naar de oppositiebanken verwezen. Freya maakt in het Vlaamse parlement deel uit van de commissie welzijn. Tot 2018 zetelt ze ook nog in de Gentse gemeenteraad, waar ze de commissies onderwijs-jeugd en cultuur-sport volgt. 

In 2019 stuurt de kiezer Freya opnieuw naar het Vlaams Parlement, waar ze met enthousiasme de welzijnsthema's verder op de agenda zet.