About Greet De Troyer

“Zorg voor” stond in de sterren geschreven met een moeder-vroedvrouw en een vader-schooldirecteur, los van iedere politieke connotatie.

Bij mij kwam de klik toen ik op vrij jonge leeftijd geconfronteerd werd met vrouwen en hun kinderen die in moeilijke omstandigheden het hoofd boven water probeerden te houden. Het heeft mij niet alleen geraakt en verontwaardigd, het werd ook de basis voor ieder later engagement, maatschappelijk, politiek én professioneel.

Niet langer aan de zijlijn staan, maar daadwerkelijk vechten voor gelijke kansen en tegen onrechtvaardigheid omdat welvaart “welzijn voor eenieder” moet impliceren en niet enkel voor de happy few.

Mijn beroepskeuze lag voor de hand: ik werd advocaat – arbeids- en sociaal zekerheidsrecht – en erkend bemiddelaar o.m. in familiale zaken. In tweede orde engageerde ik mij politiek om vanuit mijn ervaring en gedrevenheid de dingen te helpen veranderen. En ik kan jullie verzekeren dat diezelfde confrontatie van in mijn jeugdjaren zich nog altijd herhaalt en nog altijd dezelfde gezonde verontwaardiging oproept!

Dus blijf ik strijden, professioneel én maatschappelijk. En ik doe dat op mijn manier, probeer mezelf te blijven in alle omstandigheden, niet altijd evident.

Gemeenteraadslid in Ninove was de eerste politieke stap en behorend tot de oppositie heb ik dan ook fervent oppositie gevoerd. Vanaf 2006 viel de keuze “voor de provincie” omdat die nog altijd dichtbij de mensen staat, veel dichter dan het amper 20 km verder gelegen Brussel, maar voldoende ver om een helikoptervisie mogelijk te maken, om een bredere kijk te hebben op wat steden en gemeenten in de regio bindt en verbindt. Het maakt coördinatie mogelijk en vermijdt overlappingen. Sedert 2015 ben ik Voorzitter van de Provincieraad, de eerste vrouwelijke en ook daar kies ik bewust voor verbinding, voor wat ons samenbrengt en samen houdt.

Als ik een leus in het vaandel zou mogen dragen, dan werd dit steevast “Authentiek en oprecht”.


Greet De Troyer

GieDieTie voor de sympathisanten