About Güler Turan

Jeugdjaren

Güler Turan (Gent, 1 februari, 1975) is het tweede kind uit een gezin van vier. Op haar derde verhuisden de Turans van Gent naar Antwerpen waar ze zich vestigden te Berchem. Haar vader werkte als arbeider voor Opel Belgium, haar moeder baatte een zaak uit in Berchem zelf. Haar basisonderwijs liep ze in de Jozef Balstraat, het secundair in het Koninklijk Atheneum Berchem waar ze wetenschappen - wiskunde studeerde.

Ze stroomde door naar de Universiteit Antwerpen waar ze in 1998 als licentiaat in de rechten met onderscheiding afstudeerde. Ze vulde haar licentiaatsdiploma aan met een extra master in business law.

Carrière

Ze startte haar carrière in 1998 bij het prominente advocatenbureau Huybrechts-Engels-Craen. Van 2002 tot 2013 runde ze haar eigen advocatenkantoor in de Driekoningenstraat te Berchem.

Aangetrokken door het project van Patrick Janssens, stelde ze zich in 2006 kandidaat voor de Antwerpse gemeenteraad en werd probleemloos verkozen. Als gemeenteraadslid was zij voorzitter van Integan en voorzitter van Interkabel.

Van op de vierde plaats op de lijst veroverde ze tijdens de verkiezingen van 2009 een zetel in het Vlaams Parlement. Tijdens de legislatuur 2009-2014 beet ze zich vast in de thema's arbeidsmarkt, armoedebestrijding, jongerenwelzijn en KMO's. In de commissie Werk en Economie werd ze de spreekbuis van verschillende ondernemende doelgroepen. Ze verdedigde de belangen van onder meer gefailleerde, vrouwelijke, jonge, allochtone en oudere ondernemers. Naast de inzet op deze doelgroepen concentreerde ze zich op sociaal-innovatieve vormen van ondernemen zoals crowdfunding, microkredieten en coöperatieven.

Na de verkiezingen van 2010 zetelde ze als gemeenschapssenator in de Senaat. Vanuit de commissie Justitie pleitte ze daar vooral voor een toegankelijker rechtssysteem.

In december 2011 gaf ze haar senaatszetel op omdat Patrick Janssens haar vroeg om het schepenambt op te nemen in Antwerpen. Op 23 december 2011 legde ze de eed af. In het schepencollege kreeg ze de bevoegdheden 'Jeugd, Wonen, Samenlevingsopbouw, Stedelijk wijkoverleg en Ontwikkelingssamenwerking' toegewezen.

Bij de lokale verkiezingen van 2012 was Güler kandidaat voor de Antwerpse gemeenteraad en de Berchemse districtsraad. Voor beide raden werd ze verkozen met een groot aantal voorkeursstemmen. In de Antwerpse gemeenteraad behartigt ze thema's rond werk en economie. Zo schreef ze onder meer een jeugdwerkgelegenheidsplan en ijvert ze voor een uitgewerkt ondernemersstatuut voor jongeren.

Tijdens de verkiezingen van 25 mei 2014 werd Güler herverkozen in het Vlaams Parlement. Ze zetelt in de commissie Buitenlands Beleid, waar ze zich focust op Europese dossiers en buitenlandse handel. In de commissie Werk en Economie blijft ze zich vastbijten in alles wat met economie en ondernemen te maken heeft.

Tijdens de verkiezingen van mei 2019 heeft ze zich niet meer kandidaat gesteld voor een nationale mandaat en heeft ze gekozen om haar eigen professionele carrière buiten de politiek weer op te nemen. Ondertussen blijft ze wel actief als Antwerps gemeenteraadslid.