About Guy Swennen

Guy Swennen is geboren in het Limburgse Eigenbilzen op 30 juli 1956. Hij is sinds 1980 gehuwd met Nicole Van de Wiele, en vader van twee kinderen Wim en Ine. Hij liep school in Bilzen en op het Atheneum in Hasselt. Daarna vertrok hij naar de Vrije Universiteit Brussel waar hij in 1979 zijn licentie in de rechten behaalde. Naast politicus is hij ook advocaat bij zijn advocatenkantoor Swennen-Vrancken gespecialiseerd in familie en erfrecht.

Op zijn zeventiende werd hij lid van de toenmalige BSP. Eind 1981 werd hij partijvoorzitter van het arrondissement Tongeren-Maaseik. Na gemeenteraadsverkiezingen van 1982 werd Guy Swennen meteen schepen, van burgerlijke stand, informatie en inspraak. Later, in 1985 werd hij verkozen als provincieraadslid en werd aangesteld als gedeputeerde van de provincie Limburg, waardoor hij wegens onverenigbaarheid ontslag diende te nemen als schepen.

In 1991 stuurden de kiezers hem naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar hij lid werd van de Commissie voor de Justitie. Tegelijkertijd werd hij toen lid van de Vlaamse Raad, wat toen nog mogelijk was door het zogenaamde dubbelmandaat. 

In 1994 werd hij opnieuw schepen in Bilzen, met als bevoegdheden onder meer openbare werken en milieu.

Een jaar later verhuisde hij van de Kamer naar het eerste rechtstreeks verkozen Vlaams Parlement, en werd er lid van de commissie Welzijn en Gezondheid. In 1999 werd hij er herkozen. 

In de gemeentelijk legislatuur 2000-2006 was hij eerst schepen van openbare werken, en later schepen van ruimtelijke ordening en milieu. In 2003 werd hij van op de lijstduwerplaats verkozen voor de Kamer van Volksvertegenwoordiger, en werd opnieuw lid van de commissie voor de justitie, en voorzitter van de subcommissie familierecht.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd hij nogmaals eerste schepen van Bilzen met de bevoegdheden: sport en recreatie, milieu -afval - containerpark, senioren, buurtinitiatieven, lokale economie (handel, middenstand, industrie en KMO), promotie en feestelijkheden, kermissen en markten,duurzaamheidsbeleid, dierenwelzijn.

Later werd hij in 2012 herverkozen, welliswaar in een nieuwe coalitie met N-VA en Open VLD. In deze nieuwe legislatuur is hij weer eerste schepen en draagt hij de bevoegdheden over cultuur, toerisme, sport, senioren, archeologie, verenigingen en vrijwilligers

Sinds 12 juli 2007 zetelt hij als gecoöpteerd lid in de Senaat en sinds 2012 quaestor van het bureau van de Senaat. Sedert 1999 is hij lid van het nationaal sp.a-partijbureau, en voorzitter van de nationale administratieve commissie van zijn partij. In Limburg is hij voorzitter van het provinciaal sp.a-studiecentrum Willy Claes.

Naast zijn politieke mandaten is Guy Swennen ook voorzitter van de vriendenkring van de Hotelschool Hasselt.