About Hannes De Geest

Ik ben Hannes De Geest, opgegroeid in Leuven in een klein cohousingproject vlakbij het station. Na mijn studies aan de VUB, ben ik 15 jaar 'blijven plakken’ in Brussel. Wonen in het inspirerende Brussel kan ik iedereen aanraden. De armoede in de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa maakt me wel nog elke dag verontwaardigd. 

Dit is dan ook een van mijn professionele drijfveren. Ik werk als directeur van het departement gemeenschapsmateries voor de gemeente Anderlecht. Samen met mijn geweldige collega’s werk ik aan een kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs, kinderopvang, cultuur, jeugd, bibliotheek en samenlevingsopbouw. Goede openbare diensten zijn in mijn ogen essentieel voor een rechtvaardige en duurzame samenleving.


Sinds een paar jaar woon ik terug in Leuven, met mijn vrouw Margunn, onze zonen Thorben en Mikko, en dochtertje Dauw. We hebben er een oud huis in Kessel-Lo ecologisch gerenoveerd. Dat hebben we grotendeels zelf gedaan. Tijdens de verbouwingen, die drie jaar duurden, hebben we tijdelijk in een yurt, een grote tent, in de tuin gewoond. Een hele belevenis, die ons dichter bij elkaar en bij de natuur bracht. Het heeft me ook geleerd dat een mens niet veel luxe nodig heeft om gelukkig te zijn.


In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met mijn kinderen, yoga, meditatie, muziek en politiek. Ik zet me ook in als voorzitter van de Steinerschool Leuven. Toen ik nog in Brussel woonde, was ik er voor sp.a actief in de gemeenteraad van Jette en in de sociale huisvestingsmaatschappij. 

Die ambitie is niet verdwenen bij mijn verhuis naar Leuven. Ik wil graag iets terug geven aan de stad waar ik ben opgegroeid, en waar mijn kinderen nu groot worden. Daarom ben ik actief als secretaris van sp.a Leuven en werk ik mee met burgemeester Mo Ridouani en de progressieve coalitie aan de toekomst van een van de meest groene, zorgzame en welvarende steden van Europa. Sinds januari 2019 ben ik lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van Leuven. In dit comité werk ik mee aan een lokaal sociaal beleid dat niemand in de kou laat dankzij de schitterende inzet van de ambtenaren in samenwerking met het middenveld. Sinds mei 2019 ben ik ook lid van de raad van bestuur van Dijledal, de grootste sociale huisvestingsmaatschappij van Vlaams-Brabant, die meer dan 3.000 sociale woningen beheert. Dat aantal moet in de toekomst nog worden verhoogd want de wachtlijsten blijven groeien in Leuven.                           
                        
De rode en groene draad doorheen mijn politiek en professioneel engagement is het streven naar rechtvaardigheid, duurzaamheid en gelijke toegang tot publieke middelen en diensten. Deze idealen worden al te vaak geschonden, niet in het minst op Europees vlak. De EU moet stoppen de kapitalistische elite te dienen en starten met haar inwoners veel beter te dienen. Van een louter economische unie moeten we dringend de omslag maken naar een Europese Sociale Unie die het algemeen belang steevast doet primeren op individuele belangen. We moeten het welzijn van alle burgers en van de planeet vrijwaren. De sociale en ecologische transitie moet tegelijk rechtvaardig zijn opdat niemand achterblijft.

Om die redenen ben ik op 26 mei kandidaat op de sp.a-lijst voor het Europees parlement (2de opvolger). Ik ben de enige en trotse Leuvenaar op deze lijst maar wil ook een stem geven aan alle andere inwoners van Vlaanderen en Brussel die hopen op sociale vooruitgang in Europa. Samen met een jong, divers en gedreven team onder leiding van Kathleen Van Brempt en Jan Cornillie zet ik me 100% in voor een radicaal ander Europa.      

Ziehier mijn 5 prioriteiten voor Europa:


  • Een ambitieuze en sociaal rechtvaardige Europese klimaatwet die bindend is voor alle lidstaten om klimaatneutraal te worden: het verduurzamen van energie, gebouwen, woningen, mobiliteit, industrie, voeding, landbouw, de biodiversiteit beschermen, enz. conform de nieuwste wetenschappelijke bevindingen, en dit alles gefinancierd door een Europees Fonds voor Rechtvaardige Transitie, gespekt dankzij eerlijke belastingen. Schone lucht, zuiver water, hernieuwbare energie, openbaar vervoer en gezonde voeding moeten voor iedereen toegankelijk zijn.
  • Eerlijke belastingen voor iedereen in Europa: de superrijken en de multinationals moeten eindelijk een faire bijdrage betalen, o.a. via een gemeenschappelijke Europese vennootschapsbelasting die een einde maakt aan de neerwaartse fiscale concurrentie tussen lidstaten en regio’s, een waterdichte aanpak van belastingontwijking en -ontduiking, en alle winsten moeten worden belast waar ze worden gegenereerd. Als iedereen eerlijk bijdraagt, kunnen we de bezuinigingen stoppen en volop investeren in  prioriteiten zoals de energietransitie. 
  • Een geharmoniseerde sociale bescherming voor iedereen in Europa : o.a. door sterke en toegankelijke openbare diensten, doeltreffende maatregelen die de armoede bestrijden (in het bijzonder de kinderarmoede), hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg, menswaardige minimale loon- en arbeidsvoorwaarden verankerd in richtlijnen die bindend zijn voor alle lidstaten, een Europese aanvullende werkloosheidsverzekering, een verbod op nul-urencontracten en schijnzelfstandigheid, een sterke Europese Arbeidsinspectie om sociale dumping aan te pakken, respect voor vakbondswerk en de dialoog tussen de sociale partners.
  • Een ander economisch systeem gericht op het welzijn van alle mensen en het leefmilieu i.p.v. op de groei van het kapitaal van enkelingen : weg met het Stabiliteits- en Groeipact, hoog tijd voor een bindend Europees Duurzaam Ontwikkelingspact gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De EU moet deze doelen ook  opnemen in alle handelsovereenkomsten. 
  • De Europese Unie moet veel meer ondersteuning bieden aan het maatschappelijk middenveld in alle lidstaten om haar fundamentele waarden (die de laatste jaren al te vaak onder druk stonden van de rechterzijde) zoals de mensenrechten, de democratische vrijheden, diversiteit en vrede te garanderen voor alle inwoners van Europa.