About Hans Bonte

Hans Bonte studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de universiteit van Gent en bestuurswetenschappen aan de VUB. Vooraleer hij in 1995 als opvolger van voormalig minister Leo Peeters zijn intrede maakte in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, was hij als expert inzake werkgelegenheid en sociale zekerheid aan de slag bij de studiedienst van sp.a. Hans was als ondervoorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie van zeer nabij betrokken bij het SABENA-drama. Als voorzitter van de parlementaire commissie vergrijzing en de kamercommissie Sociale Zaken volgde hij het arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheidsbeleid van zeer nabij.

In 2007 wordt Hans OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken van Vilvoorde. Hij neemt een reeks opmerkelijke initiatieven op het vlak van de sociale economie (o.m. met een reeks strijkwinkels en FietsVoorde), van de vergrijzing (o.m. het Vilvoords Zilverpunt), inzake buurtwerking (o.m. met Fleurige Buurten) en seniorenbeleid (o.m. met een Gratis Kerstfeest voor alleenstaande senioren). Als voorzitter van het OCMW van Vilvoorde heeft Hans zich scherp verzet tegen het kredietverstrekkingbeleid van Citibank.

In 2013 wordt Hans burgemeester en krijgt Vilvoorde na 30 jaar weer een socialistische burgervader. Het is in deze functie dat Hans het voortouw nam in het dossier van de Syriëstrijders en dat hij meer aandacht vraagt om de toenemende verstedelijking in de Rand dringend aan te pakken.