About Johan Vande Lanotte

Johan Vande Lanotte werd geboren in Poperinge en groeide op in Stavele. "Ik werd er opgemerkt door de voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat omdat ik actie voerde rond de pachtwet voor boeren. 'Ik heb een goeie voor u', zei hij tegen Karel Van Miert."

In 1974 ging Johan politieke en sociale wetenschappen studeren aan de universiteit van Antwerpen. Maar stilzitten was hem ook toen al niet gegeven. "Ik was actief in alles wat progressief en sociaal was. Ik zette me in voor de Wetswinkel, het Jeugdatelier en tal van andere projecten en initiatieven." In 1981 volgde nog een licentie in de rechten (VUB), de richting waarin hij later ook doctoreerde aan de universiteit van Gent. In Gent blijft hij actief als hoogleraar Grondwettelijk Recht en Mensenrechten.

In 1988 werd hij "de eerste kabinetschef op basketballsloefen". Hij leerde het vak goed en snel, in 1995 volgde hij Louis Tobback op als minister van Binnenlandse Zaken. Vanaf 1999 verwierf hij als minister van Begroting met zeven opeenvolgende begrotingen in evenwicht de naam van een degelijk bestuurder. Ook zijn expertise in staatshervormingen wordt door niemand betwist. In West-Vlaanderen verdient hij dan weer zijn sporen als 'groene rode'. Hij is de architect van het Duinendecreet. Vandaag zet Johan Vande Lanotte zijn tanden in economie, consumentenbescherming en de Noordzee.

Cijfers en staatsstructuren zijn voor Johan evenwel nooit iets anders geweest dan een middel, geen doel. "Gelijke kansen is voor mij altijd een rode draad geweest in alles wat ik deed of doe", zegt hij. "Ik ben niet de grote ideoloog en 'gelijke kansen' wordt al snel een hol begrip als je het niet concretiseert. Ik wil de boel veranderen."

Johan is behalve een politiek dier ook basketbalkenner en poëzieliefhebber.