About Monica De Coninck

Monica De Coninck (Oostende, 1956) startte in 1994 haar politieke loopbaan als Antwerps provincieraadslid. Na de lokale verkiezingen van 2000 werd ze voorzitter van het OCMW in Antwerpen, een functie die ze vanaf 2007 combineerde met het mandaat van Schepen van Sociaal Beleid, Diversiteit en Loketten.

Voor de rol die ze in Antwerpen gespeeld heeft krijgt ze lof, ook van buiten haar partij. "Sociaal bewogen, streng maar rechtvaardig", zo klinkt het. "Ze heeft het OCMW onder moeilijke omstandigheden goed hervormd".

Eind 2011 maakte ze de overstap naar de nationale politiek en werd ze Minister van Werk in de regering Di Rupo I. De manier waarop ze in Antwerpen beleid heeft gevoerd, heeft ze doorgetrokken naar het federale niveau. "Het recht op werk is erg belangrijk voor de toekomst. Werk is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de samenleving".

Op amper tweeënhalf jaar tijd verzette Monica bakens binnen haar beleidsdomein. Zo slaagde ze erin om één statuut door te voeren voor arbeiders en bedienden, nam ze heel wat maatregelen om vijftigplussers langer aan het werk te houden én om jongeren en laaggeschoolden aan een job te helpen. Daarnaast plaatste ze het burn-out debat op de agenda door werkgevers te verplichten om een preventieaanpak rond stress en welzijn op de werkvloer te ontwikkelen.

Op 25 mei 2014 werd Monica De Coninck verkozen als federaal volksvertegenwoordiger. Daarnaast zetelt ze ook als raadslid in de Antwerpse gemeenteraad en is ze actief betrokken bij de Ekerse sp.a-afdeling.

In haar vrije tijd geniet Monica van een goed boek, concert of theatervoorstelling, leeft ze zich graag uit in de keuken en verkent ze samen met haar echtgenoot West-Europa per camper.