About Sven Taeldeman

Wie is Sven Taeldeman?

Gent als rode draad

Geboren op 17 oktober 1972 in Gent, en opgegroeid in Landegem, maar Gent heeft altijd een rol in mijn jeugd gespeeld. Een groot deel van ons familieleven was namelijk op Gent gericht, en dit door de jobs en engagementen van mijn ouders. Na de lagere school, speelde mijn hele leven zich hier in Gent af. Ik liep er school en later ging ik er naar de universiteit. Ik vond er ook mijn eerste jobs en ben hier altijd blijven plakken. Ik ben papa van twee wreed wijze kinderen, dochter Valentien (18) en zoon Boris (14) en heb een fantastische vriendin Lynn. Een warme, wijze madam en mama van twee toffe Gentse tieners; Elza (12) en Louis (10). Onze kinderen amuseren zich in deze stad en zijn echt hun weg aan het zoeken (fascinerend trouwens te zien hoe zij de stad nu ontdekken en de hunne maken!).

Leefomgeving als rode draad

In 2012 ben ik in de politiek gestapt, eerst als gemeenteraadslid. In 2017 heb ik in bijzonder moeilijke omstandigheden Tom Balthazar als schepen opgevolgd. De schepenbevoegdheden (stadsontwikkeling, ruimtelijke planning en wonen) sluiten zeer nauw aan bij mijn persoonlijke interesse en expertise. Toon me een landkaart of stadsplan en ik ben geïnteresseerd! Ik ben dan ook afgestudeerd als licentiaat geografie en postgraduaat ruimtelijke planning. Waarom ligt die weg hier zo bijvoorbeeld, waarom staat daar een bos, en waarom daar geen huizen, waarom ploegt die boer zo?
De leefomgeving, en hoe de mens ermee omgaat, is voor mij altijd een boeiend vraagstuk. Interesse, noodzaak om de leefomgeving beter te maken, verontwaardiging over ‘scheve’ onrechtvaardige situaties, zorg om medemens en leefomgeving, het zijn een voor een drijfveren om me voor een betere solidaire samenleving in te zetten.

Professioneel

Gelukkig heb ik ook altijd werk gevonden waarin ik mijn passies en interesses kon gebruiken. Ik werkte bij milieuadviesbureau Esher (1995) en studiebureau Technum. Later werkte ik als ruimtelijk planner en mobiliteitsdeskundige bij de Provincie Oost-Vlaanderen. In die functie was ik de mobiliteitsplanner in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van Oost-Vlaanderen. Ik gaf advies op tientallen gemeentelijke structuurplannen en mobiliteitsplannen, en hun fietspad-projecten, en ik  kon ze  mee vorm geven.

Van 2007 tot 2009 was ik kabinetschef van gouverneur André Denys, een fijne periode, o.m. met het zgn. ‘Multimodaal masterplan missing links’ voor het Oostvlaams infrastructuurnet. Maar op een bepaald moment wordt de lokroep te sterk, en kies je voor een kabinetsfunctie bij de politieke partij die me van kindsbeen af bezield heeft. Ik herinner mij nog hoe ik als klein manneke meeliep in 1-meistoeten, aan de hand van mijn vader, of in de grote anti-rakettenbetogingen, … In 2009 ben ik dan raadgever Stedenbeleid geworden, toen Freya Van den Bossche bevoegd Vlaams minister was.  Dit liet me toe om  alle grote stedenbeleidsdossiers te kunnen volgen vanuit de ‘Vlaamse regeringshelicopter’. Beslissingen van de Vlaamse regering voorbereiden, klemtonen leggen en ‘netjes afzetten aan de meet’. Van nabij ervaar je dat politiek noodzakelijk is, en het verschil kan maken.
Na mijn kabinetsjaren (2014) bij Freya werd ik projectleider planningsfase fietssnelwegen bij de provincie Oost-Vlaanderen. Fietsen is, tussen haakjes, niet alleen een rode draad in mijn beroepsbezigheden, het is ook een van mijn passies.

Inzet in de Gentse politiek

In 2012 werd ik intussen verkozen in de Gentse gemeenteraad, waar ik me meteen tot een van actievere leden ontpopte. Ik was actief in vier gemeenteraadscommissies.
Mijn focus lag sterk op mobiliteit, openbare werken, stedenbouw en ruimtelijke planning, met dossiers zoals spoorlijn 204 in de Gentse kanaalzone, de stationsomgevingen Gent-Sint-Pieters en Dampoort, de treinverbinding Dampoort – Brussel, alle mogelijke fietsdossiers, fietsenstallingen, de toegankelijkheid van het openbaar domein, de inrichting van pleinen (o.a. verbetering Antwerpenplein, Heilig Hartplein), veilige kruispunten, de Gentse tramdossiers, buslijn 6, het mobiliteitsplan, het parkeerplan en het circulatieplan, maar ook het nieuwe ruimtelijk structuurplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de stadsontwikkelingsprojecten, de evolutie van de Gentse groenpolen,enz.. Domeinen waar ik vandaag als schepen het werk kan verderzetten.

Sven privé – Q&A

Waarom ben je in de politiek gegaan? Vanwaar de keuze voor sp.a? 

Van kindsbeen af ben ik verontwaardigd over onrechtvaardige situaties. Aan de kant blijven staan is niets voor mij. Ik wil mee nadenken en helpen oplossingen uitdragen voor een betere wereld.  Gaan voor een maatschappij waar niemand achter blijft, waar solidariteit geen loos woord is, waar iedereen mee telt en écht dezelfde kansen krijgt.  Ik ben daarbij een echte doener – en  als politicus zit je mee aan het stuur en bepaal je mee de koers. Ik ben ervan overtuigd dat je als schepen in een stad als Gent echt enkele stenen in de rivier kan verleggen!

Omschrijf jezelf in enkele woorden:

Gedreven en passioneel.  Ik kom steeds op voor mijn gedacht, maar dat mag op gepaste momenten ook met een grap en een grol. Sociaal en leergierig. Al deze eigenschappen zet ik graag in om mee te bouwen aan een sociaal en duurzaam Gent.

Waar kan je van genieten? 

Niet alleen mijn politiek engagement neem ik met hart en ziel op. Ik ben ook, en met evenveel enthousiasme en plezier, actief in b.v. het buurtcomité Actiegroep Sint-Baafskouter Rozebroeken. Dat soort engagementen geeft mij veel energie en voldoening.

Daarnaast sleutel ik graag aan oldtimers en ben ik een enorme liefhebber van landkaarten. Dat is een beetje een afwijking – ik val naar verluidt zelfs wel eens  in slaap met een landkaart op mijn buik (lacht).  Al die exotische namen op kaarten doen mij ook wel goesting krijgen  om dat allemaal eens in het echt te zien. Dat mag ver weg zijn,  zoals Centraal-Aziatiasche landen en Noorwegen, maar ik kan even hard genieten van b.v. een uitstap naar de Oostkantons of de ontdekking van een nieuwe plek in Gent.  Gent is zo wijs, hier blijf je onverwachte leuke dingen vinden!

En als volleerde Belg  hou ik natuurlijk ook van de goede dingen in het leven:  de Gentse feesten, frieten van het frietkot, een  lekker blond biertje (tegen een Valeir zeg ik geen nee), …