Natuurbegraafplaats

De laatste jaren is de zorg voor de overledenen evenwel sterk aan het evolueren. Steeds meer wordt getracht om de laatste wensen van de overledenen zo veel mogelijk te honoreren, ook en zeker wat hun laatste rustplaats betreft. Tot heden kon men enkel begraven worden op de traditionele begraafplaatsen zoals we deze kennen in alle Vlaamse gemeenten. De nieuwe regels zijn er gekomen door de groeiende vraag naar mogelijkheden om asurnen op andere plaatsen te begraven dan decretaal bepaald is.

Natuurbegraafplaats "Herdenkingsbos" is een afgebakend openbaar domein waar de as kan uitgestrooid worden of de asurn zou kunnen begraven worden in de natuur.