Beste (collega) lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Grimbergen,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten en lanen schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van de kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

●    voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers, met bijzonder aandacht voor de jongste fietsertjes; 
●    werk maken van beter openbaar vervoer en autodelen stimuleren; 
●    autoverkeer ontraden, samen met de bevolking en handelaars een grondig verkeerscirculatieplan opmaken, duurzaam parkeerbeleid dat rekening houdt met toekomstige evoluties, autovrije zones, wandel- speel- en fietsstraten waar dat kan; 
●    duidelijkheid scheppen voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten. Het gemeentelijk wagenpark moet het voorbeeld geven.

Waarom is het belangrijk?

Grimbergen zette de afgelopen legislatuur de eerste schuchtere stappen naar betere luchtkwaliteit: we keken kritisch naar de bedrijven en milieuvergunnigen in de gemeente, we eisten van grote projecten een realistische mobiliteitstoets, en werken samen verder aan een mooi en groen Masterplan voor Strombeek. 
Maar we namen kennis van het rapport over de luchtkwaliteit in en aan onze scholen, en we weten dat er nog veel werk aan de winkel is qua mobiliteit, verkeer, én qua bewustzijn (en dus gestage gedragsverandering) bij de Grimbergenaars, en al wie doorheen onze gemeente kruist. 
Laat ons afspreken dat wie ook de volgende coalitie uitmaakt, de luchtkwaliteit hoog op de agenda plaatst. Dat zijn we allemaal verplicht aan onszelf, de Grimbergse kinderen die daar zo gevoelig voor zijn, en aan alle generaties na ons. 
Deal? 
Gerlant van Berlaer