PIDPA, onze provinciale watermaatschappij, is al 100 jaar lang een kwaliteitsmerk bij uitstek. Dankzij het oppompen van het zuiverste Kempische grondwater en de toewijding van de vele mensen die voor PIDPA werken, vloeit er bij ons in de Kempen permanent betaalbaar en gezond water uit de leidingen.

Als het van sommige bestuurders in Vlaanderen afhangt, komen de onafhankelijkheid en kwaliteitsgarantie van PIDPA in de toekomst echter onder druk te staan. Zij willen PIDPA laten opgaan in een veel grotere nationale maatschappij en willen de sterke regionale band tussen bedrijf en klant verkleinen. De lokale besturen zullen een groot deel van hun inbreng kwijtspelen. Hiermee opent men de deur voor privatisering en commercialisering van ons drinkwater, die de kwaliteit van ons eigen Kempische drinkwater niet ten goede zullen komen.

Voor sp.a is de privatisering en commercialisering van Kempisch drinkwater ontoelaatbaar. Wij ijveren voor betaalbaar en gezond drinkwater voor iedereen!