Volkswelzijn: voorzitter zet raad van bestuur buitenspel

De geplande vergadering van de raad van bestuur van Volkswelzijn op 25 augustus werd last-minute afgeblazen door voorzitter Hilde Raman (N-VA). “Bij gebrek aan agendapunten”, zo klinkt het.

Dat is vreemd want de vorige vergadering dateert alweer van 30 juni. De bewuste raad van bestuur waar de verhoging van de zitpenningen werd goedgekeurd. Bovendien zou de vergadering van vanavond er nog komen vóór de algemene vergadering op 31 augustus waar de aandeelhouders hun zegen moet geven over het zitpenningendebacle.

Foutieve informatie

Nochtans blijkt uit het verslag van 30 juni dat de raad van bestuur haar beslissing over de verhoging van de zitpenningen nam op basis van foutieve informatie. Voorzitter Raman verdedigde deze beslissing door te verwijzen naar andere huisvestingsmaatschappijen uit de regio. Alleen werd er toen gezegd dat de zitpenning bij de Volkswoningen – de enige vergelijkbare huisvestingsmaatschappij in de regio – 180 euro/vergadering + onkostenvergoeding bedraagt. In werkelijkheid gaat het over 160 euro zónder bijkomende vergoeding.

De correctie werd als voetnoot toegevoegd aan het verslag. Aangezien deze nieuwe informatie een invloed kan/kon hebben op het besluitvormingsproces van de leden van de raad van bestuur, vroeg ik om het punt opnieuw te agenderen en de vergadering dus zeker te laten doorgaan.

Voorzitter Raman ging daar niet op in en zet zo de volledige raad van bestuur buitenspel. Het punt zal dus op basis van foutieve informatie volgende week worden voorgelegd aan de leden van de algemene vergadering.

Zelfbediening

Voorzitter Raman heeft – in tegenstelling tot de leden van de raad van bestuur – niet 1 maar 3 vergaderingen per maand. Bovendien krijgt zij hiervoor een dubbele zitpenning per vergadering. Door de zitpenning te verhogen van 140 euro naar 200 euro, kent zij zichzelf een verhoging toe van 840 euro/maand naar 1200 euro/maand.

Deze pure zelfbediening zet het fantastische werk van Volkswelzijn, haar personeel en huurders in een slecht daglicht. Ik zal mij hier altijd blijven tegen verzetten. En ja, als sp.a ooit terug in het bestuur komt, zullen wij de zitpenningen opnieuw verlagen. Dat is alvast een verkiezingsbelofte die wij maken voor 2024. U mag sp.a én mij daar op afrekenen.

Tom Bogman
Bestuurder Volkswelzijn
Gemeenteraadslid sp.a