Het Oostends stadsbestuur weigert de gemaakte afspraken met dierenasiel het Blauw Kruis na te komen. Dit gaat lijnrecht in tegen wat Oostende nodig heeft en de Oostendenaar wil. Jongsocialisten Oostende is er rotsvast van overtuigd dat de Oostendenaar voorstander is van een nieuw dierenasiel zodat de opvang van meer dan 700 dieren per jaar kan blijven bestaan. Daarom vragen ze een volksraadpleging: met een duidelijk resultaat zal het stadsbestuur misschien inzien hoe belangrijk een nieuw dierenasiel is. Een duidelijk resultaat kan het stadsbestuur niet naast zich neerleggen. Teken hiernaast de petitie en bevestig je stem via email.

De sp.a-stadsmakersfractie zal op de gemeenteraad van 25 januari de vraag tot een volksraadpleging indienden. Omdat we ervan overtuigd zijn dat een grote meerderheid Oostendenaars een nieuw dierenasiel steunt. Omdat er bijzonder weinig Oostendenaars akkoord zijn met de opvang van meer dan 700 dieren per jaar in een vervallen asiel. En om ervoor te zorgen dat het stadsbestuur in actie schiet en beloftes nakomt als ze de stem van de Oostendenaar gehoord heeft.

Een veilige, warme opvang voor dieren moet ook in de toekomst mogelijk zijn in Oostende. Net daarom zamelde het dierenasiel zelf maar liefst 500.000 euro in, zorgden ze voor een ontwerp van een nieuw asiel en een bouwvergunning. Maar Stad Oostende brak haar belofte om het ingezamelde bedrag te verdubbelen. Onaanvaardbaar vinden wij met sp.a. Zo dreigen jaarlijks meer dan 700 dieren in de kou te blijven staan.

Daarom vragen we, met jouw steun, de organisatie van een volksraadpleging.
Waarbij de Oostendenaar haar stem laat horen.

Steun jij de vraag voor een volksraadpleging? Onderteken dan de petitie en bevestig je stem via je emailadres. Hoe meer handtekeningen, hoe krachtiger onze boodschap!