De grote stationsparking aan de Broeder Mareslaan wordt naar alle waarschijnlijkheid binnen enkele maanden betalend. De parking was tot 17 december 2020 in handen van de Regie Der Gebouwen, waarna het werd overgekocht door de NMBS. Hierdoor zal de NMBS vanaf nu instaan voor het beheer en onderhoud van deze parking en is men ook van plan deze op termijn betalend te maken. Een zeer slechte zaak voor de vele pendelaars en buurtbewoners, volgens de Jongsocialisten en oppositiepartij sp.a. Men zou openbaar vervoer beter en toegankelijker moeten maken, niet duurder!


Het betalend maken van deze parking zal enkel resulteren in meer druk op de buurt, voornamelijk in Bevegem. We kennen daar nu al reeds een probleem van parkeeroverlast, wat er hiermee niet op zal verbeteren. Daarnaast betekent dit natuurlijk ook een meerkost voor vele pendelaars die de trein naar het werk nemen.  Zo betaal je bijvoorbeeld in de reeds bestaande NMBS parking van Zottegem maar liefst € 321/jaar voor een abonnement! We moeten ervoor zorgen dat mobiliteit en zeker het gebruik van het openbaar vervoer betaalbaar blijft, de drempel op deze manier verhogen is alleszins niet de juiste manier. Het betalend maken van deze parking zal resulteren in een halflege stationsparking, meer parkeeroverlast in Bevegem en minder mensen die de trein nemen vanuit onze stad.


Samen met de Zottegemse Jongsocialisten, organiseert de sp.a deze petitie om de invoering van het betalend parkeren tegen te gaan. Het kan niet zijn dat onze stationsparking op enkele maanden tijd betalend wordt, zonder enig overleg of communicatie met de buurt en pendelaars. We hopen heel wat handtekeningen te verzamelen om de NMBS deze problematiek duidelijk te maken en wensen daarbij ook dat het stadsbestuur alles op alles zet om deze parking gratis te houden. In ons vinden ze daar alvast een partner in. 


Teken deze petitie als ook jij betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer wil!